Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam tăng cường phát triển lợi ích đoàn viên

Ngày 13.7, tại Hà Nội, Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.
Ông Phạm Hoài Phương - Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam phát biểu tại đại hội. Ảnh: Văn Quyết
Tại đại hội, ông Trần Trọng Đức - Phó Chủ tịch Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, trong giai đoạn từ đầu năm 2020 đến quý I/2022, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến công việc và sức khỏe, việc làm, đời sống công chức viên chức lao động (CCVCLĐ). Giai đoạn này, Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam thường xuyên phối hợp với chuyên môn đồng cấp chủ động, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; CCVCLĐ Cục Hàng hải Việt Nam và các đơn vị, doanh nghiệp ngoài ngành đã ủng hộ kịp thời hơn 2,1 tỉ đồng vào Quỹ vaccine quốc gia…
Ông Trần Trọng Đức - Phó Chủ tịch Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam phát biểu tại đại hội. Ảnh: Văn Quyết

Trong giai đoạn này, hàng trăm CCVCLĐ trong Cục Hàng hải Việt Nam bị F0, F1, Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam đã kịp thời triển khai các chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN về hỗ trợ cho đoàn viên, CCVCLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam đã đề xuất Hội đồng Quỹ Từ thiện Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam hỗ trợ thăm hỏi, hỗ trợ tặng quà 55 lượt tập thể, gần 300 lượt CCVCLĐ mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, con CCVCLĐ bị mắc bệnh hiểm nghèo; hỗ trợ các cá nhân, tập thể tuyến đầu trong công tác thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19 là 10 triệu đồng; tổng số tiền chi cho các hoạt động trên là gần 1 tỉ đồng.

Triển khai thực hiện Nghị quyết 7c/NQ-BCH ngày 25.2.2016 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN về chất lượng bữa ăn ca của người lao động, đến nay, số đơn vị, doanh nghiệp tổ chức thực hiện bữa ăn ca cho người lao động tăng lên, chất lượng bữa ăn ca được cải thiện, đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm; thủ trưởng cơ quan đơn vị hỗ trợ hoặc chi toàn bộ; nhiều đơn vị đã đưa nội dung bữa ăn ca vào quy chế cơ quan, thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp. Kết quả cụ thể, giá trị mỗi bữa ăn ca trên 25.000 đồng/suất.
Ra mắt ra Ban Chấp hành Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Văn Quyết

Tại đại hội, Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam đề ra mục tiêu trong giai đoạn 2023-2028 là tiếp tục xây dựng đội ngũ CCVCLĐ và tổ chức công đoàn vững mạnh về mọi mặt góp phần tích cực thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành nhằm nâng cao hơn nữa vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn.

Tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động từ Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam đến công đoàn cơ sở trực thuộc theo hướng thiết thực, hiệu quả; xác định rõ nhiệm vụ; chú trọng nâng cao vai trò của công đoàn trong công tác tham gia quản lý, xây dựng cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh các phong trào thi đua.

Tăng cường phát triển lợi ích đoàn viên, lấy lợi ích làm điểm tập hợp thu hút đoàn viên và người lao động; hoàn thiện phương thức hoạt động theo hướng đáp ứng phân công nhiệm vụ, phát huy vai trò tập thể đoàn viên tham gia xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường xây dựng hình ảnh CCVCLĐ Cục Hàng hải Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế…

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 với 17 uỷ viên; ông Trần Trọng Đức - Phó Chủ tịch Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam.Tại đại hội, ông Phạm Hoài Phương - Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương các thành tích mà Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Ông Phạm Hoài Phương đề nghị, trong nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam cần thường xuyên, chủ động phối hợp với lãnh đạo chuyên môn chăm lo lợi ích, bảo đảm quyền của người lao động, đề xuất thương lượng, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động; kịp thời giám sát, giải quyết và kiến nghị giải quyết những vấn đề bức xúc của đoàn viên, người lao động; tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới...

                                                (Trích chuyên trang của báo Lao Động - Công Đoàn Việt Nam)